28 سپتامبر
ali

بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم جوانان رویش فدک با حضور در هیات فوتبال مشهد و استان قراردادهای خود را منعقد کردند. تیم جوانان رویش فدک در لیگ برتر جوانان کشور شرکت می کند و چند هفته ایست که تمرینات اماده سازی را پشت سر می گذارد تا حضوری قدرتمند و درخور نام این تیم را…